Byggeprosess

 

Grunnarbeid

I  planleggingen er det viktig å sjekke ut dimensjoneringen på huset og tyngden taket er konstruert for å tåle. Ut fra dette kan en planlegge hva og hvor mye som kan bygges.

Hovedutfordringene ligger i vektbegrensning og værforhold. Takkonstruksjonen må tåle lasten fra oppbygging og vekstmedium i tillegg til nedbør. Balansen ligger i at vekstmedium må være lett, samtidig som det skal holde på næringsstoffer og vann. I tillegg skal det drenere ut overskuddsvann. Vi har benyttet produkter fra ZinCo på flere av våre prosjekter, men det finnes også andre leverandører med tilsvarende produkter. Det som er viktig her, er at drenselementet er dimensjonert for både å holde på vann og samtidig drenere bort overskuddsvann.

Takhagen bidrar svært godt til å fordrøye regnvann i jorden og i den tekniske oppbyggingen, og bidrar dermed  til å «lette» trykket på våre sårbare avløps- og overvannsanlegg. På denne måten er både takhager og MatTak et bidrag for lokal overvannsdisponering og et godt klimatilpassingstiltak.

Plantekasser

Det finnes mange måter å bygge opp plantekasser på.

Denne takhagen er utstyrt med store plantekasser i aluminium. Disse er bygget opp av spesialkonstruerte, løse moduler, som relativt enkelt kan monteres sammen i ulike størrelser. 

De viktigste elementene man må tenke på i forbindelse med plantekassene er vekt, plassering og hvordan tilførselen av vann skal foregå. Den store fordelen med å bruke aluminium er at de ikke avgir noen giftstoffer til jorden, at de er lette, vedlikeholdsfrie, og gjenbruksbare.

Når det gjelder tilførsel av vann gjør vi det slik at drenselementer går inn under kassene slik at vann kan bli absorbert opp i jorden. Ved å gjøre det på denne måten sikrer vi også at overskuddsvann har mulighet for å dreneres bort, på en god måte

Jord og gjødsling

Vi har utviklet vår egen blanding til gjødsling og jordforbedring. Blandingen er økologisk.

Jorden som vi benytter er en spesialutviklet lettjord. Den er en blanding av knust tegl, leca og kompostjord. Jorden inneholder ikke mye næring eller mikroklima, men komposten som blandes inn har gode forutsettinger for et rikt mikroklima og gjør således jorden godt egnet for dyrkning.

Vi har grunngjødslet opp gjorden med økologisk gjødsel fra https://godvar.no/, Lupin og Høne-Pøne.

Utover i driftssesongen gjødsler vi med en egenlaget te, som inneholder:

  • Noe Lunpin og Høne-Pøne gjødsel
  • God omdannet kompostjord
  • En miks av næringsrike grønne blader som løvetann, nesle, geiterams
  • Maltekstrakt
  • Vann

Dette er blandet sammen og stått i en beholder 2-3 døgn med en pumpe som gir luft og oksygen til blandingen. Dette blir en aerob kompostkultur som lar mikroorganismer formere seg i vannløsningen. På denne måten gjødsler vi med mikroorganismer i flytende form.

Vi tynner ut blandingen i ca 1 del te og 2 deler vann og bruker 10 liter utblandet veske på vårt MatTak hver tredje uke fremover.

Utvikling og bygging

Vi har nå ferdigstilt taket med tredekke, kjøkkenbenk og kompostbinger.

Vi har her benyttet materialer som er ubehandlet og som ikke inneholder noen form for uønskede stoffer. Materialet er kjerneved av furu. Dekket er lagt direkte oppå systemoppbyggingen. Ubehandlet kjerneved vil gråne naturlig med tiden, men har likevel god holdbarhet.

Det er bra vekst i plantene nå og vi høster stadig salat, kål og bladbete. Innimellom den salaten vi høster planter vi ut nye vekster som vi har sådd i veksttunnelen.