MATTAK Får midler til forskning

MATTAK mottar midler til forskning gjennom Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Norges Vel arbeider med bærekraftig næringsutvikling innenfor landbruk, marin sektor og fornybar energi. De deler hvert år ut midler til gründervirksomhet og næringsutvikling.

Vi søkte om støtte til å forske på vår egen lettjord. Og etter en streng prioritering, ble vi altså en av virksomhetene som mottok midler. I forsøket undersøker vi effekten av jordforbedrene midler som biokull og kitosan. Men også effekten av selve sammensetningen av bestandelene i jorden.

Jorden vi bruker, er i utgangspunktet «død», og vi jobber som kjent hardt med å få opp mikrolivet og lage en god og luftig struktur som plantene kan trives i. Vi tar jevnlige mikrolivsprøver og andre prøver av jorden for å følge med i dens utvikling.

Vi takker for tilliten Norges Vel har vist oss og gleder oss til å unne bruke midlene til å levere et enda bedre og mer bærekraftig produkt.