MATTAK på «Bellevue II»

MATTAK AS har blitt engasjert til å bidra og bygge takhagene på det eksklusive boligprosjekt, Bellevue II. I regi av til Markhus AS bygges det nå på en av Bergens fineste tomter. Her flettes frodige takhager og møysommelige steinarbeider inn med En til En Arkitekters tidløse modernisme.

De tre nivåene med takhager vil ha en kombinasjon av befolkningsnær matproduksjon og naturområder med stedegne arter. Et av MATTAK AS sine første prosjekter som eget selskap, var takhagene på 1912. På Bellevue II går vi tilbake til våre røtter, samtidig som vi trekker inn kompetanse fra dyrke- og naturtak slik som på The Plus og Buen.  På bakkenivå vil vi også bidra med mer enn 40 års erfaring med steinarbeid og plantekunnskap for et eksklusivt og slitesterkt uttrykk.

Vi ser en økning i strengere miljø- og overvannskrav for private utbyggere. Stadig flere får avslag på søknader om dispensasjoner og driftstillatelse fordi de ikke svarer ut kommunens miljø- og overvannskrav. MATTAK AS er derfor svært stolt av å kunne levere løsninger som rir den grønne bølgen og hjelper utbyggeren med å lage boliger for fremtiden.