Om oss

MATTAK AS er et nyetablert selskap med ambisjoner om å påvirke positivt til en bærekraftig verden. Bak denne nyvinningen finner vi Sigurd L Boasson fra Boasson AS og Christopher Haatuft (eier av restaurantene Lysverket, Hoggorm og Damsgård) Selv om selskapsformen er forholdsvis ny, er konseptet velprøvd.

MATTAK sine løsninger fremmer sosial interaksjon og biologisk mangfold. Vi utnytter hele takflaten til dyrking, rekreasjon og som grønne lunger i urbane strøk. Grønne tak har stor nytteverdi og bidrar til en grønnere og mer bærekraftig byutvikling.

Ved å velge intensive grønne tak, framfor et tradisjonelt ekstensivt torv- eller sedumtak, øker man også takets evne til å fordrøye overvann betraktelig. Problematikk rundt overvann blir stadig mer aktuelt, særlig for bebyggelse i allerede nedbørutsatte områder.

Våre løsninger gir muligheten til å
– oppleve gleden med å dyrke egen mat, og lage et matproduserende tak – med avling.
– helsegevinsten ved å oppholde seg i grønne rom.
– holder tilbake overvann, slik at man unngår fordyrende infrastruktur på under bakken
– reintrodusere eller øke det biologiske mangfoldet i byer.

MATTAK har vært i drift i flere år. Konseptet er et resultat av ekte engasjement, vilje til nytenkning og grundig utprøving, blant annet på vårt eget testlab-tak på Kokstad. MATTAK ble først opprettet som et prosjekt i Boasson AS etter et forskningsprosjekt med Snøhetta, UiB Botanisk Hage og Stend VGS. Boasson AS har bygget grønne takhager og grønne tak i mer enn 10 år, se her: https://boasson.no/tjenester/takhager-og-gronne-tak/

Christopher Haatuft har vært involvert i prosjektet de siste årene. Med hans spisskompetanse på kvalitet, smak og lokal matproduksjon føler vi oss klar til rulle ut konseptet i stor skala. MATTAK AS er i dag eid av Anleggsgartner Boasson AS 70% og Haatuft AS 30%.