Produkter

 

Mattak

Med et MATTAK kan byggets beboere og leietakere selv dyrke økologisk mat i egne parseller eller i felleshage. Restauranter, kantiner og caféer får tilgang til ferske grønnskaper, krydder og salater i hele vekstsesongen. MATTAK kan bygges på
eksisterende og nye takflater.

Naturtak

Naturtak til MATTAK AS har en rik
sammensetning av ulike planter som
kan tilpasses hvert enkelt prosjekt om
det er i bymiljø eller i randsonen av
et skogsområde.

Grønn takhage

Grønn takhage fra MATTAK kan bygges på de fleste tak og kan tilpasses hvert enkelt prosjekt. Våre tak kan inneholder flere elementer som gode sosiale soner der beboere og leietakere kan møtes.