1912 Grønn takhage med urban dyrkning

ÅRSTALL:
2018-2019

BYGGHERRE:
BOB BBL

LANDSKAPSARKITEKT:
Tag Arkitekter

1912 er et nytt boligkompleks i Damsgårdsundet. Utbygger BOB ville gi en merverdi til beboerne, og prosjekterte inn 3 takhager. Takene har områder for dyrkning, områder med nyttevekster og flere soner for opphold.

Takhagene har gode tekniske løsninger som ivaretar system for drenering og fordrøyning av overvann. Det er flere felt med plantekasser som gir takene store og solide plantefelt. Kassene ytterst på taket er plantet med frukttrær og bærbusker, innerst er det etablert kasser som ble klargjort for at beboerne selv skal dyrke sin mat. Etter innflytting ble det etablert et egen Takhagelag, og etter 3 vekstsesonger er det frodig vekst i alle plantekassene.