BUEN – MATTAK og naturtak

ÅRSTALL:

2021-2022

BYGGHERRE:

Bara Eiendom

PROSJEKTERENDE / LARK

MATTAK – HOLO & HOLO

På taket til BARA Eiendom sitt nyeste kontorbygg på Kronstad har vi planlagt, prosjektert og bygget et MATTAK som også har store flater med naturtak. Her produseres det nå frukt og grønt til byggetes kantine.

Innenfor vårt egenutviklede gjerde, ligger selve mattaket. Her er det plantet ut frukttrær, bærbusker, krydderurter og en rekke andre spiselige vekster. Den indre delen av taket er også tilrettelagt som sosial sone. Vi ønsker at våre tak skal bli brukt og være et godt sted å ta en kaffe, eller en prat med venner og kollegaer – omgitt av frodige planter. Taket er utrustet med vask, kompostering av grøntavfall og andre nødvendige fasiliteter for drift. Kokkene til Søtt + Salt er selv med å både dyrke og høste maten rett fra kjøkkenhagen.

Utenfor gjerdet har vi anlagt et naturtak med et rikt biologisk mangfold og en oppbygning som holder tilbake overvann. Blomsterplantene på naturtaket er stedegne, og det er satt ut stubber og røtter for et rikere insekts- og mikroliv. Blant pollinatorvekstene, finnes det også mat til fugler, slik som tyttebær, blåbær og hyll.

Taket er totalt 1.200 m2 og er et godt sted å være for å komme tettere på dyreliv og naturprosesser.

Les mer om Buen på kronstadparken.no/buen/