BUEN – MATTAK og naturtak

ÅRSTALL:

2021-2022

BYGGHERRE:

Bara Eiendom

PROSJEKTERENDE / LARK

MATTAK – HOLO & HOLO

På taket til Bara Eiendom sitt nyeste kontorbygg på Kronstad, har det blitt gjort imponerende tiltak for å fremme biodiversitet og skape et grønt og bærekraftig miljø. Med MATTAK sin grønne takflate på 1.200 m2, har Buen oppnådd karakteren Excellent i miljøsertifiseringen BREEAM-NOR.

Taket er delt inn i tre grønne hovedområder: kjøkkenhage, frukthage og naturtak.

Innenfor vårt egenutviklede gjerde, finner en frukt- og kjøkkenhage. Her er det plantet ut frukttrær, bærbusker, krydderurter og en rekke andre spiselige vekster. Den indre delen av taket er også tilrettelagt som sosial sone. Omgitt av frodige planter kan byggets ansatte nyte en kaffe eller en prat med venner og kollegaer. Taket er utrustet med vask, kompostering av grøntavfall og andre nødvendige fasiliteter for drift. Kokkene til Søtt + Salt er selv med å både dyrke og høste maten rett fra taket.

Utenfor gjerdet har vi anlagt et naturtak med et rikt biologisk mangfold. Blomsterplantene på naturtaket er stedegne, og det er satt ut stubber og røtter for et rikere insekts- og mikroliv. Blant pollinatorvekstene, finnes det også mat til fugler, slik som tyttebær, blåbær og hyll.

Sammen med den økologiske og sosiale verdien som taket bidrar med, er overvannshåndteringen med på å dra opp karakteren i BREEAM-systemet.

De grønne takflatene holder tilbake omtrent 20-24.000 liter med overvann. En viktig bidragsyter for å hindre flomtopper på bakkenivå i en stadig våtere verden.

Les byggherre sin egen omtalte av prosjektet på kronstadparken.no/buen/