MULIHETSSTUDIE MED MATTAK PÅ NHH

ÅRSTALL:
2023

BYGGHERRE:
Norges Handelshøyskole

 

For Norges Handelshøyskole, NHH, har vi laget en mulighetsstudie for en ny grønn og bugnende takhage, naturtak kombinert med solceller, gode sosiale soner og dyrking av mat.

Takhagene på NHH vil kunne bli et godt sted å oppholde seg. Her kan lunsjen nytes på solfylte dager. Hovedtaket byr på oppholdssoner omgitt av frodig vegetasjon. Den varierte vegetasjonen og den helhetlige formgivningen vil gjøre dette til et interessant sted å besøke, flere ganger, til alle årstider. Fra vårens tidlige spiring i dyrkebedene, til vårblomstringen av frukttrærne, sommerens kraftige vekst og høsting av grønnsaker, frukt og bær utover sesongen. Vegetasjonene vil utvikle seg organisk, og de artene som trives optimalt vil etablere seg best. Ny natur i byen, rett og slett.

Vårt helhetlige konsept der vi ivaretar bærekraftperspektivet til klima, natur, mat og folk, har vært styrende for vårt design. Slik kan vi skape et økosystem på taket. Regnvann inngår sirkulært i økosystemet. En god del av overvannet forbrukes på taket. Vannet lagres i systemoppbyggingen vår, og tas opp av jord og planter. Noe fordamper, noe forblir i grønnsakene, frukten og bærene, mens noe ledes ned fra taket. Systemoppbyggingen vår fordrøyer overskytende overvann, og slik er det grønne taket med på hindre flomtopper, og forsinke belastningen på det kommunale ledningsnettet.

Som vanlig har vi med oss landskapsarkitektene i Holo & Holo AS på utviklingen og prosjekteringen av våre prosjekter.