TAKHAGER BELLEVUE II

ÅRSTALL:
2023-2024

BYGGHERRE:
Markhus Bolig

MATTAK AS har blitt engasjert til å bidra og bygge takhagene på det eksklusive boligprosjekt, Bellevue II. I regi av til Markhus AS bygges det nå på en av Bergens fineste tomter. Her flettes frodige takhager og møysommelige steinarbeider inn med En til En Arkitekters tidløse modernisme.

De tre nivåene med takhager vil ha en kombinasjon av befolkningsnær matproduksjon og naturområder med stedegne arter. Et av MATTAK AS sine første prosjekter som eget selskap, var takhagene på 1912. På Bellevue II går vi tilbake til våre røtter, samtidig som vi trekker inn kompetanse fra dyrke- og naturtak slik som på The Plus og Buen

Les mer om prosjektet her:

https://www.entilen-arkitekter.no/prosjekter/bellevue

https://www.markhusbolig.no/boligprosjekter/bellevue2/