Naturtak på the plus

ÅRSTALL:
2021-2022

BYGGHERRE:
Vestre

PROSJEKTERENDE / LARK
BIG-BJARKE INGELS GROUP

Video:
Facebook

Takflatene på verdenst mest bærekraftige fabrikk får et naturtak fra MATTAK AS. For å sikre en god stedegen naturtype på taket har vi blandet inn jord fra tomten i vekstmassen. Det er høstet tusenvis av frø fra planter i området som formeres opp til småplanter som skal plantes ut på taket.

Taket blei anlagt på 6-7 hektiske uker seint på høsten. Det har allerede, midt i oktober, fått en fin grønnfarge. Våren 2022 skal det komplimenteres med flere planter og oppfølging utover sommeren.

 Les mer om prosjektet her: www.theplus.no