Naturtak på the plus

ÅRSTALL:
2021-2022

BYGGHERRE:
Vestre

PROSJEKTERENDE / LARK
BIG-BJARKE INGELS GROUP

Video:
Facebook

MATTAK har bygget NATURTAK på verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk. Vi har også vært delaktig i rådgivningen på skreddersømmen til ferdig resultat på tak og grøntområder på bakkenivå.

I hjertet av Magnors skoger ligger nemlig The Plus. Bygget ble ferdigstilt våren 2022 og er det første prosjektet av denne typen som oppfyller kravene til den høyest mulige miljøklassifiseringen i BREEAM-NOR. Mindre enn én prosent av alle bygg som ikke er boliger, kan oppnå denne ekstremt høye klassifisringen!

Bygget er «skåret» ut i skogen og stedegen jord fra området er blandet med vår egen lettjord for å skape en naturlig frøbank. Tusenvis av stedegne planter er sådd og plantet for å ikke bare beholde grønne områder, men å faktisk øke biodiversiteten til området. Ingen fremmedarter er tatt i bruk, og steiner, sand og gamle stubber har blitt fraktet opp for å fungere som insektshotell for å ytterligere øke biodiversiteten. På bakkenivå har vi anlagt natureng langs innkjørsel og plantet stedegne løvtrær slik som selje, rogn og hegg. I tillegg til prydverdi, vil disse artene fungere som mat for både fugler og insekter.

Innimellom randvegetasjonen på taket finner en 900 solcellepaneler, BIOSOLAR, vinklet og koblet for optimal effektivitet. Sammen med nyskapende løsninger for isolasjon og kjøling, regnvannsoppsamling, og elektrifisering, har The Plus 90% lavere energiforbruk og 50% lavere klimagassutslipp enn tilsvarende, konvensjonelle fabrikbygg.

Les mer om prosjektet på www.theplus.no