TRANSFORMASJON AV TAKFLATE

FB38

ÅRSTALL:
2021-2022

BYGGHERRE:
Nordea Liv Eiendom AS

PROSJEKTGJENNOMFØRING:
Malling & Co Forvaltning AS

PROSJEKTERENDE
MATTAK – BOASSON v/Christer Andersen

På den store bakgården til Folke Bernadottesvei 38 har vi transformert en gammel fontene og grå betongplass til en frodig bognende takhage. Her har vi anlagt en frukt- og bærhage, et grønt naturtak og et MATTAK. Her skal det dyrkes grønnsaker, krydder og bær til byggetes kantine. Taket er i underkant av 1.000 m2 og vil fra sommeren 2022 bli et godt oppholdssted for både pollinerende innsekter og menneskene i kontorbygget.

Takhagen ble bygget vinteren 2021-2022. Våren 2022 har vi plantet ut busker og trær. Søtt & Salt, som er byggets kantinedriver, har startet opp med å dyrke grønnsaker. Vi gir opplæring og veiledning i grønnsaksdyrking og vil bistå kokkene med få frem gode avlinger på taket.