Portal for urbant landbruk

Norges Vel har laget en portal for urbant landbruk. www.urbantlandbruk.no er et samlingssted for urbane bønder.
Urbant landbruk betegner en rekke ulike aktiviteter knyttet til dyrking og husdyrhold i by og bynære strøk.
Urbantlandbruk.no er etablert og driftes av Norges Vel for å samle bransjen og utveksle informasjon og ideer.

Kontakt oss

Mattak AS

Kokstadveien 31 C, 5257 Kokstad

TLF: 913 21 218

Org nr: 926 018 809

Design og utvikling av Destillert Reklame